Blockworks บอกกับ Blockworks ว่ารอยร้าวในภาคการธนาคารระหว่างประเทศกำลังถูกบันทึกไว้โดยหน่วยงานกำกับดูแลที่พยายามรักษาสถานะที่เป็นอยู่

การสะดุดของภาคการธนาคารเป็นประโยชน์สำหรับ DeFi ผู้เชี่ย […]